top of page

High quality 
shisha experience

 

SOLARIS-7.png

Drink, Food and Shisha
 Menu

Gallery: Smokehouse Klimentská

Working

hours

monday

tuesday

wednesday

thursday

friday

saturday

sunday

15:00-00:00
15:00-00:00
15:00-00:00
15:00-00:00
15:00-00:00
15:00-00:00

15:00-00:00

TO RESERVE A TABLE 
WITH US TODAY

OR

Book ONLINE

via Facebook or Instagram

Please wait for a message confirming your reservation!

Shisha rent

Chtěli byste si doma zakouřit, ale nemáte vodní dýmku?

Žádný problém! Můžete si ji koupit v našem e-shopu nebo Vám ji prostě půjčíme.  

  

Volejte: +420 725 532 876

Neradi telefonujete? Napište nám na WhatsApp nebo nám pošlete zprávu přes Instagram.

 

 

Půjčení vodní dýmky Totem Idol

 Půjčte si moderní a kvalitní vodní dýmku! Jde o model s dřevěným obložením z jasanu a z nerezové oceli. 

 

1.  Kompletní set – vše bez starostí!

Půjčíme Vám vodní dýmku s vázou, silikonovou hadici s náustkem z oceli, dvě korunky, HMS, kleštičky, žhavič na uhlíky, a k tomu dostanete potřebnou porci uhlíků a náplň tabáku na 2 korunky. 

Osobní vyzvednutí a vrácení ve Smokehouse, pobočka Klimentská 26 –  Cena 1.000 Kč / den. 

 

Při půjčení je třeba složit vratnou kauci (peněžní jistotu) ve výši 4.000 Kč nebo osobní doklad za 1 vodní dýmku a příslušenství. Kauce se platí i vrací hotově.

Dýmky půjčujeme pouze osobám starším 18 let.

 

 Půjčovní řád pro půjčování vodních dýmek.

  1. Zboží se půjčuje na základě předložení platného průkazu totožnosti a proti složení kauce a uhrazení půjčovného.

  2. Zboží se půjčuje na dobu předem dohodnutou, nejméně však na 1 den.

  3. Při převzetí dýmky v půjčovně je vypůjčovatel povinen přesvědčit se o stavu půjčovaného zboží.

  4. Vypůjčovatel bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením.

  5. Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je účtován poplatek za každý započatý den pozdního vrácení ve výši půjčovného + 10 %.

  6. Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o výpůjčce bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.

  7. Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného zboží, je vypůjčovatel povinen nahradit škodu v plné výši, tedy uhradit jeho maloochodní cenu. Při zničení nebo ztrátě těla, vázy nebo jiné části vodní dýmky kterou nelze samostatně zakoupit, se hradí její celková cena.

  8. Povinností vypůjčovatele je seznámit se s půjčovním řádem a návodem k použití vypůjčeného zboží a řídit se jimi.

  9. Výpůjčním časem se rozumí doba od vypůjčení zboží do doby jeho vrácení.

  10. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit zboží bez udání důvodu.

bottom of page